வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்

Oil India Limited ல் Instrumentation Supervisor & Instrumentation Technician பணியிடங்கள்

Apply Here: https://www.tamilmixereducation.com/2021/10/oil-india-limited-instrumentation.html

Interview Date: 11.11.2021 & 12.11.2021
உங்கள் நண்பர்களுக்கும் share செய்யுங்கள் அவர்களும் பயன் பெறட்டும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *