Month: June 2023

கோவை மத்திய சிறைச்சாலை முற்றுகை போராட்டம்.20 வருடங்களுக்கு மேலாக சிறையில் இருக்கும் இஸ்லாமிய சிறைவாசிகளுக்கு  பொது மன்னிப்பு வழங்க வேண்டும்.த.மு.மு.க.

கோவை 20.06.23:        20 வருடங்களுக்கு மேலாக சிறையில… Read the rest